preloader

Aneta Podyma-Milczarek

Prezes Zarządu

Pracę w Pramerica Życie TUiR SA rozpoczęła w czerwcu 2015 roku. Odpowiada za strategię rozwoju spółki w ramach wszystkich linii biznesowych. Przed dołączeniem do zespołu Pramerica pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w Genworth Financial. Odpowiadała m.in. za strategię rozwoju ubezpieczeń płatności i stylu życia (lifestyle protection insurance). W latach 2010-2013 była odpowiedzialna za rozpoczęcie działalności AXA TFI S.A., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.

 

Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w zakresie strategii biznesowej, rozwoju sprzedaży i biznesu oraz zaawansowanych produktów finansowych, współpracy z organami nadzoru, a także zarządzania procesami operacyjnymi. Uprzednio pracowała dekadę dla największych amerykańskich banków inwestycyjnych: Merrill Lynch Capital Market, Merrill Lynch Investment Management oraz Black Rock, którego – jako Dyrektor Generalna – zakładała oddział w Polsce.

 

Jest Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

 

Aneta Podyma-Milczarek łączy pracę zawodową z działalnością społeczną. W 2011 roku współtworzyła ogólnopolską inicjatywę „Koalicja Prezesów Wolontariuszy 2011”, w której nadal aktywnie działa. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

Aneta Podyma-Milczarek ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie CNAM w Paryżu. Studiowała również filologię angielską na paryskiej Sorbonie oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Helena Gosk

Wiceprezes Zarządu

Pracę w Pramerica Życie TUiR SA rozpoczęła w sierpniu 2008 roku jako Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych. We wrześniu 2009 r. została powołana na Członka Zarządu Pramerica. Z dniem 1 czerwca 2015 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Ubezpieczeń Grupowych i Bancassurance odpowiadając za rozwój biznesu w tych kanałach dystrybucji.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń ochronnych i emerytalnych. Wcześniej przez 11 lat pracowała w Amplico Life, gdzie odegrała kluczową rolę w rozwijaniu operacji dla biznesu ubezpieczeń grupowych i bancassurance. W latach 1992-1996 pracowała w Coca-Cola Bottlers w Warszawie, pełniąc funkcję Kierownika Sekcji Rozliczeń Sprzedaży.

 

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu na Politechnice Łódzkiej oraz podyplomowych studiów Zarządzania Wartością Klienta w SGH.

Robert Gowin

Członek Zarządu

Dołączył do zespołu Pramerica Życie TUiR SA w sierpniu 2015 roku jako Doradca Zarządu ds. Projektów Strategicznych. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu. Posiada międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu strategii operacyjnych, zarządzaniu obszarem obsługi klienta, a także w optymalizacji i budowaniu efektywnych procesów operacyjnych.

 

Przed dołączeniem do Pramerica przez 10 lat pracował w firmie Genworth Financial. Początkowo był odpowiedzialny za stworzenie działu operacyjnego firmy w Polsce. Przez blisko 7 lat pracował na stanowisku Dyrektora Operacyjnego na Europę Wschodnią. Od 2012 roku zarządzał zespołem ds. obsługi operacyjnej klienta biznesowego w całej Europie, budując go od podstaw. Zanim dołączył do Genworth Financial, pracował m.in. w TU Inter-Życie Polska S.A., TUiR Allianz-Życie Polska S.A. oraz Infovide-Matrix.

 

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej o specjalizacji Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa na Politechnice Warszawskiej. Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Matematyka Aktuarialna. Ponadto ukończył studia Executive MBA prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.