preloader

Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA

Polityka bezpieczeństwa PDF

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA

Niniejsza Polityka opisuje zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych stosowane w systemach informatycznych Pramerica Życie TUiR SA udostępnianych Klientom – Serwisach Internetowych Pramerica Życie TUiR SA (dalej „Serwisy Internetowe”).

 

Ochrona danych osobowych

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (dalej „Pramerica”) przetwarza dane osobowe klientów z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Pramerica zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.922). Pramerica zapewnia realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

Ochrona systemów transakcyjnych i transmisji danych przez Internet

Pramerica stosuje szereg nowoczesnych zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczeństwo przy korzystaniu z usług i jej systemów. Zagadnienia bezpieczeństwa obejmują wiele obszarów, ale szczególnie istotna jest dla nas ochrona danych osobowych przekazywanych do Pramerica i gromadzonych w trakcie korzystania z Serwisów Internetowych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Pramerica gwarantuje wysoki standard bezpieczeństwa Użytkowników we wszystkich obszarach objętych działaniem Serwisów Internetowych.

 

Oprogramowanie używane w Serwisach Internetowych

W Serwisach mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, XML, DHTML, cookies. Wybrane podstrony Serwisów mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

 

Pliki Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane w wybranym folderze przeglądarki internetowej na komputerze Użytkownika. Informacje w nich zawarte mogą być odczytane jedynie przez stronę, która je utworzyła i umieściła w folderze przeglądarki. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików, lub danych znajdujących się w Państwa komputerze.

Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisów Internetowych. Takie wykorzystanie plików cookies jest bardzo rozpowszechnione i stosowane w większości witryn internetowych. Dzięki niemu Pramerica Życie TUiR SA może np. określić, czy dany Użytkownik odwiedza stronę po raz pierwszy, a także które elementy Serwisów Internetowych są dla Państwa najbardziej atrakcyjne.

Pliki cookies stosowane w Serwisach Internetowych wykorzystywane są także w celu ułatwienia procesu rejestracji. Pramerica nie stosuje plików cookies do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, lub personalizowania ofert handlowych pod kątem preferencji Użytkownika.

W Serwisach Internetowych używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne – pozostają w urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe – pozostają w urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia z przeglądarki.

Użytkownik Serwisów Internetowych może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies obsługą indywidualną, a także usunąć pliki cookies umieszczone w przeglądarce internetowej.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

 • Korzystanie z Internetu może być związane z ryzykiem wywołanym przez zagrożenia ze strony oprogramowania szpiegującego, spamu, czy wirusów komputerowych.
 • Komputer każdego Użytkownika korzystającego z Internetu powinien być należycie chroniony. Podstawą zabezpieczenia jest zainstalowany program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktywną zaporą internetową (firewall) oraz korzystanie z bezpiecznej (aktualnej) wersji przeglądarki internetowej.
 • Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na regularne instalowanie najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego w celu stabilizacji i optymalizacji poziomu ochrony komputera.
 • Programy antywirusowe chroniące komputer przed groźnym oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem szpiegującym oraz wirusami komputerowymi, a także firewall, czyli zapora internetowa kontrolująca przepływ informacji pomiędzy komputerem Użytkownika a Internetem są kluczowymi środkami bezpieczeństwa, które uniemożliwiają przekazywanie poufnych danych nieznanym/ niepożądanym odbiorcom.
 • Należy wystrzegać się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od nieznanych/ niezaufanych nadawców.
 • Pobierane pliki powinny pochodzić jedynie z zaufanych źródeł.
 • Instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieznanego i niezweryfikowanego źródła stanowi podwyższone ryzyko dostępu nieuprawnionych osób do poufnych danych.
 • Przy korzystaniu z przeglądarki internetowej zaleca się uruchomienie narzędzi weryfikujących, czy wyświetlana witryna nie stanowi niebezpieczeństwa wyłudzania informacji przez osoby podszywające się pod godne zaufania osoby bądź instytucje.
 • Instalowanie filtrów antyphishingowych minimalizuje ryzyko bezprawnego dostępu do danych oraz ich kradzieży.
 • Rekomendowane jest ustalenie złożonego z różnych znaków, bezpiecznego i trudnego do złamania hasła dostępu do sieci.
  w przypadku korzystania z domowej, bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Zaleca się również stosowanie szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi metodą WPA, czy WPA2.