preloader

Pramerica Pracodawca

Pracujemy wyłącznie z najlepszymi specjalistami w następujących dziedzinach:
Prawo, Sprzedaż, Aktuariat, Wypłata świadczeń, Ocena ryzyka, Marketing, Obsługa Klienta, Kontroling, Finanse, IT oraz HR.

Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Pięciokrotnie otrzymaliśmy tytuł „Najlepszy Pracodawca” w programie AON Hewitt. Naszym pracownikom zapewniamy szeroki pakiet benefitów oraz atrakcyjne wynagrodzenie i systemy motywacyjne. Organizujemy pracę w taki sposób, by zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (www.pszk.pl). Nasza rola polega między innymi na wymianie wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspiracji i poszukiwaniu efektywnych rozwiązań w zarządzaniu kapitałem ludzkim. W tym roku zostaliśmy uhonorowani certyfikatem „HR Najwyższej Jakości”.

Cały czas monitorujemy rynek w poszukiwaniu najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Zaaplikuj do nas niezależnie od prowadzonych obecnie rekrutacji [APLIKUJ]


Benefity

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego i samorealizacji: szkolenia, konferencje i warsztaty,
 • bogaty pakiet świadczeń dodatkowych – opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, plan emerytalny, system kafeteryjny,
 • elastyczne godziny pracy – w ramach możliwości oferowanych na Twoim stanowisku,
 • przyjazne środowisko pracy, oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i współpracy,
 • atrakcyjny system motywacyjny – premie, nagrody dla najlepszych pracowników, m.in. w formie wyjazdów zagranicznych.

Aktualności HR

Pramerica Życie z certyfikatem HR Najwyższej Jakości

Pramerica Życie została wyróżniona certyfikatem „HR Najwyższej Jakości”, przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom prezentującym najwyższe standardy w polityce zarządzania zasobami ludzkimi.

19 grudnia 2017

więcej

 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) podjęło decyzje o przyznaniu certyfikatu Pramerica Życie na pod-stawie pozytywnej weryfikacji wdrożonej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, realizowanych inicjatyw wewnętrznych wzmacniających motywację pracowników oraz budujących przyjazną kulturę organizacyjną, a także oferowanego pracownikom pakietu benefitów.

 
Nasza strategia HR jest prosta: tworzymy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy ma szansę się rozwijać i realizować swój potencjał. Stawiamy na dialog i współpracę, ponieważ wierzymy, że każdy wnosi unikalną wiedzę i doświadczenie do naszej organizacji. – komentuje Piotr Lipa, Dyrektor Działu Personalnego w Pramerica Życie. – Jesteśmy dumni z przyznanego nam certyfikatu i doceniamy pozytywną ocenę Kapituły. Wyróżnienie certyfikatem to potwierdzenie stosowania przez nas najlepszych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także zobowiązanie do stałego doskonalenia i utrzymywania najwyższych standardów.
 
Program certyfikacyjny jest jednym z najważniejszych projektów PSZK, w którym uczestniczą członkowie stowarzyszenia.

Akcja krwiodawstwa

Już po raz drugi zorganizowaliśmy w Centrali Pramerica akcję krwiodawstwa i w sumie oddaliśmy prawie 12 litrów krwi.

13 września 2017

więcej

W akcji krwiodawstwa wzięli pracownicy firmy, Life Plannerzy® i współpracownicy z warszawskich oddziałów oraz pracownicy firm z nami sąsiadujących. W efekcie 26 osób oddało w sumie 11,7 litrów krwi.
 
Uzyskanie kwalifikacji do oddania krwi jest trudne i wymaga wyjątkowo dobrego stanu zdrowia nie tylko w dniu oddania, ale również w poprzedzających donację miesiącach. Dlatego też wielu wolontariuszy pomimo szczerych chęci nie mogło oddać krwi. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję i zechcieli wesprzeć pacjentów w potrzebie. W imieniu naszego partnera RCKiK serdecznie zachęcam do regularnego oddawania krwi w punktach krwiodawstwa – wyjaśnia Piotr Lipa, Dyrektor Działu HR.
 
Niskie zasoby krwi w okresie letnim spowodowane są zwiększoną liczbą wypadków komunikacyjnych. Nie sprzyjają też wahania temperatury i ciśnienia, które mogą wpływać na pogorszenie stanu zdrowia osób cierpiących na choroby serca, czy układu krążenia, a w razie zaostrzenia objawów pacjenci Ci mogą wymagać transfuzji.


Oferty pracy

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Aplikuj

Opis stanowiska

 • Realizowanie celów wynikających z przyjętej strategii cyberbezpieczeństwa.
 • Wykonywanie regularnych przeglądów uprawnień w systemach IT.
 • Obsługa zdarzeń oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i systemów IT.
 • Udział w procesie zarządzania zmianą oraz rozwoju oprogramowania.
 • Wspieranie i doradzanie w projektowaniu mechanizmów kontrolnych dla procesów biznesowych oraz systemów IT.
 • Koordynacja cyklicznych testów planów ciągłości działania.
 • Monitorowanie zgodności systemów z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymaganiami oraz standardami bezpieczeństwa.
 • Udział w audytach zgodności dostawców z wymaganiami bezpieczeństwa informacji.
 • Prowadzenie szkoleń i kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa informacji.
 • Wspieranie Inspektora Ochrony Danych w realizacji obowiązków wynikających z RODO.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne).
 • Zainteresowanie obszarem bezpieczeństwa IT.
 • 1-3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 • Znajomość normy ISO/IEC 27001 oraz wymagań KNF, RODO, PCI DSS.
 • Umiejętność agregowania informacji z wielu źródeł, sporządzania raportów i dokumentacji.
 • Dobra organizacja pracy i zaangażowanie.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i zarządcze.
 • Zaawansowana obsługa MS Excel.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w formie ustnej i pisemnej.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Przyjazną atmosferę w pracy w zespole profesjonalistów i ludzi z pasją.
 • Samodzielność i możliwość wykazywania inicjatywy.
 • Lokalizację biura w centrum Warszawy.
 • Możliwość pracy zdalnej dwa razy w miesiącu.
 • Bogaty pakiet socjalny, m.in. opieka medyczna, ubezpieczenie na życie oraz dostęp do programu kafeteryjnego.