preloader

kategoria

Razem możemy więcej – Dzień Wolontariusza w Pramerica Życie

26 października 2018 CSR

Fundacja Pramerica oraz Pramerica Życie zorganizowały w Polsce Dzień Wolontariusza, podczas którego wolontariusze: pracownicy, współpracownicy i ich rodziny pomagały w domach dziecka, domach dla bezdomnych, świetlicach środowiskowych, szpitalach, a także w schronisku dla zwierząt na terenie Polski.

 
262 wolontariuszy, przepracowało bezinteresownie łącznie 146 godzin we wrześniu i w październiku na rzecz 10 placówek w 9 miastach w Polsce, by pomóc tym, których los wyjątkowo doświadczył.
 
Pomoc innym jest w DNA naszej organizacji. Zaangażowanie naszych wolontariuszy dowodzi nie tylko wrażliwości na potrzeby innych, ale także pokazuje, że łącząc siły wnosimy niezwykłą wartość dla ludzi, których otaczamy naszym wsparciem. Na co dzień dbamy o naszych klientów, a poza pracą angażujemy się, by nieść pomoc w lokalnych społecznościach.” – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie.
 
Dzień Wolontariusza polega na wykonywaniu pracy charytatywnej na rzecz lokalnych społeczności, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Pomoc opiera się nie tylko na pracach remontowych i porządkowych, ale również na zorganizowaniu atrakcji dla podopiecznych placówek.
 
W tym roku firma odwiedziła: Dom dla Bezdomnych Betlejem w Warszawie, Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie, Dom Dziecka w Kórniku, Centrum Administracyjne nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie, Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Tęczowy Domek Interwencyjny w Szczecinie, Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdańsku, Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Warszawie.

Pramerica w Grupie Unum

01 października 2018 Firma

Z dniem 1 października 2018 roku Pramerica Życie TUiR SA stała się częścią Grupy Unum, spółki założonej w 1848 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 
Unum jest liderem w zapewnianiu ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poważnych zachorowań. W 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 11,3 miliarda USD i wypłaciła klientom świadczenia o wartości prawie 7 miliardów USD.

Ostrzeżenie dla klientów Pramerica

12 września 2018 Firma

Informacja dotycząca podmiotów, które nie współpracują i nigdy nie współpracowały z Pramerica Życie TUiR SA.

 
Szanowni Państwo, informujemy, że firmy:

 • – Eu4ya,
 • – Goldberg & Sons Sp. z o.o.,
 • – Krakowska Kancelaria Finansowa,
 • – Warszawska Kancelaria Finansowa,
 • – Mazowiecka Izba Finansowa,
 • – Kancelaria Prawa Europejskiego,
 • – Biuro Kontroli Polis,
 • – Gdańska Kancelaria Finansowa,
 • – Małopolskie Centrum Finansowe,
 • – Krakowskie Centrum Finansowe,
 • – Centrum Logistyki Finansowej
 • nie współpracują i nigdy nie współpracowały z Pramerica Życie TUiR SA.
   
  W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Pramerica Życie TUiR SA oświadcza, że nie udzieliła pełnomocnictw do działania w swoim imieniu wyżej wymienionym podmiotom pośrednictwa finansowego.
   
  Zachęcamy także do zapoznania się z komunikatami przygotowanym przez:
  Komisję Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/poprzednie_lata/komunikaty?articleId=53192&p_id=18
   
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12440.
   
  Rejestr agentów ubezpieczeniowych
  Informujemy również, że w serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest elektroniczny rejestr agentów ubezpieczeniowych. W przypadku pojawienia się wątpliwości, czy dany pośrednik współpracuje z Pramerica Życie TUiR SA, mogą Państwo w łatwy sposób zweryfikować te dane za pomocą rejestru oraz upewnić się czy firmy, które składają Państwu alternatywne oferty rozwiązań finansowych, są wiarygodnym źródłem informacji. Formularz dostępny jest na stronie internetowej KNF: www.knf.gov.pl w zakładce „Dla rynku”, „Rejestry i ewidencje”: „Rejestr agentów ubezpieczeniowych”.
  Kliknij aby przejść do Rejestru agentów ubezpieczeniowych.
   
  Agent ubezpieczeniowy ma obowiązek okazać pełnomocnictwo od towarzystwa ubezpieczeniowego na każde żądanie klienta. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią Pramerica pod numerem telefonu: 800 33 55 33.

  Zmiana nazwy BZ WBK TFI S.A.

  10 września 2018 Produkt

  Informujemy, że z dniem 7 września 2018 roku BZ WBK TFI S.A., którego fundusze Pramerica Życie TUiR SA oferuje w ramach produktu Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru, zmienił nazwę na Santander TFI S.A.

   
  Analogicznie zmieniły się również nazwy poszczególnych funduszy. Zmiana nazwy nie ma wpływu na profil ryzyka, politykę inwestycyjną funduszy ani na wysokość opłat.

  CSRFirmaProduktRynek