preloader

kategoria

Pramerica wypłaca i będzie wypłacać

03 sierpnia 2018 Firma

Pramerica Życie TUiR SA wypłaciła 90,5 mln złotych świadczeń swoim klientom w okresie od lipca 2017 do połowy 2018 roku. Wynik ten jest o 2,8% większy od wartości świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.

 
Wzrost wypłaty świadczeń powiązany jest z większą skłonnością klientów do zabezpieczania nie tylko ryzyka śmierci, ale także sięgania po inne produkty ochronne, zapewniające wypłatę świadczeń w razie poważnych chorób, pobytu w szpitalu czy nieszczęśliwych wypadków, które zdarzają się częściej.
 
Wypłata świadczenia jest spełnieniem obietnicy, którą dajemy klientom w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. A w naszej działalności, która skupia się na ochronie życia i zdrowia klientów, zaufanie jest kluczową wartością. Takie podejście w połączeniu z etyczną sprzedażą i uczciwymi produktami pozwala nam z roku na rok chronić coraz więcej rodzin – mówi Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie.
 
I faktycznie, większe zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi jest zauważane również we wzroście sprzedaży polis. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych z działalności bezpośredniej za okres od połowy 2017 roku do połowy 2018 roku jest o 4,4% wyższa od wyniku sprzed roku, a jej wartość za ten okres wynosi 168,1 mln zł. Natomiast w ramach ubezpieczeń grupowych wartość przypisanej składki wyniosła 77,7 mln zł i jest wyższa o 12,4% od wyniku z analogicznego okresu z poprzedniego roku.
 
Średni czas wypłaty świadczenia w Pramerica Życie, liczony od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości świadczenia to zaledwie 2 dni. Warto podkreślić, że ustawowy termin na wypłatę świadczenia wynosi 30 dni.
 
Przez 20 lat naszej działalności budowaliśmy pełne zaufania i szacunku relacje z naszymi klientami, dbając o najwyższą jakość w każdej sferze naszego biznesu. Kontynuujemy naszą rzetelną pracę, a koncentracja na potrzebach naszych klientów oraz otaczanie ich profesjonalną ochroną niezmiennie pozostają w centrum naszej strategii – dodaje Aneta Podyma-Milczarek.

Kolejny najlepszy finansowy rok Pramerica Życie

17 maja 2018 Firma

Pramerica Życie TUiR SA odnotowała zysk netto w wysokości 27,4 mln zł. Wynik ten jest o 38% wyższy od ubiegłorocznego. Przypis składki brutto towarzystwa również wzrósł i wyniósł niemal 261,8 mln zł. To kolejny rekordowo dobry rok pod względem finansowym dla spółki.

 
Zamknęliśmy kolejny rok z najlepszym wynikiem finansowym w historii naszej firmy, co napawa nas dumą. – mówi Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Pramerica Życie. – Przed nami nowe otwarcie. Wkraczamy w ten etap jako solidna spółka z rosnącym gronem zadowolonych oraz lojalnych klientów. Nieprzerwanie realizujemy naszą strategię sprzedaży dopasowanych do indywidualnych potrzeb ubezpieczeń na życie, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Dzięki tym priorytetom możemy poszczycić się wysokim wskaźnikiem utrzymywalności polis indywidualnych, który na koniec 2017 roku wyniósł 91,1%, a także wysokim wynikiem odnawialności polis w obszarze ubezpieczeń grupowych, który wyniósł 90,9%. Tak dobre wyniki to dowód zaufania naszych klientów, które chcemy pielęgnować poprzez niezmienne oferowanie najwyższej jakości produktów i obsługi.
 
W 2017 roku Pramerica Życie TUiR SA prowadziła działalność ubezpieczeniową w dwóch obszarach biznesowych: w działalności bezpośredniej oraz w reasekuracji czynnej. Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przypisu składki brutto z działalności bezpośredniej. Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej za rok 2017 wyniosła około 239,1 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 6%.
 
Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2017 wyniosły niemal 28,6 mln zł i były o około 12% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka odnotowała zysk netto za 2017 rok w wysokości 27,4 mln zł.

Pramerica Życie z tytułem Inspiratorzy Biznesu: Najlepszy Pracodawca

26 kwietnia 2018 Firma

Komisja konkursu „Inspiratorzy Biznesu: Najlepszy Pracodawca”, organizowanego przez Agencję Informacyjną Newseria, doceniała wysokie standardy zarządzania, systemy motywacyjne i inicjatywy personalne w Pramerica Życie przyznając firmie tytuł Najlepszego Pracodawcy.

 
Komisja przeanalizowała 30 aplikacji i doceniła 10 organizacji, które wyróżniają się na tle rynkowym w takich obszarach jak warunki pracy, oferowane benefity, możliwości rozwoju oraz poziom fluktuacji pracowników.
 
Dla nas najcenniejsi są LUDZIE. W Pramerica wierzymy, że każdy, kto do nas dołącza wnosi zdobytą wiedzę i doświadczenie, dzięki temu wspólnie tworzymy naturalną platformę do wzajemnej inspiracji i rozwoju. Dbamy o to, by każdy dostrzegał wartość w tym co robi, zarówno dla firmy, na której wyniki ma realny wpływ, jak i wartość dla siebie. Troszczymy się również o zdrowie naszych pracowników, ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy ich w rozwoju i budowaniu kompetencji. Dzięki temu jesteśmy zespołem wyjątkowych na rynku ekspertów, innowacyjnych i otwartych na innych. Tytuł „Najlepszego Pracodawcy” jest naszą ogromną dumą. To wyraz uznania dla naszej troski o pracowników i wspólnego budowania wyjątkowego środowiska pracy, które sprzyja osiąganiu osobistych sukcesów – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Pramerica Życie TUiR SA.
 
Celem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszych pracodawców, których wybiera niezależna komisja. W jej skład wchodzą Krzysztof Przybył, prezes Teraz Polska, Jolanta Augustyniak, prezes Libris Polska, dr Bogusław Feder z Akademii Liderów, dr Mateusz Grzesiak oraz przedstawiciel redakcji Rita Schultz. Konkurs jest skierowany do firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.
 
Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej Gali 25 kwietnia br. w Pałacu Sobańskich w Warszawie.

Dobre praktyki Pramerica Życie w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

19 kwietnia 2018 CSR

Dwa projekty Pramerica Życie zostały opublikowane w tegorocznej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Są to: program Moc Działania oraz Dzień Wolontariusza.

 
Pramerica Moc Działania jest konkursem dla zaangażowanych społecznie uczniów – wolontariuszy z całej Polski, który docenia i nagradza ich przedsiębiorczą postawę, a także umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów społecznych.
 
Druga praktyka uwzględniona w Raporcie, to coroczny Dzień Wolontariusza. W ramach tej akcji pracownicy
i współpracownicy Pramerica Życie oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin, zamieniają się w pomocników, malarzy, opiekunów, ogrodników, animatorów, a nawet kucharzy. Odwiedzają placówki opiekuńcze (domy dziecka, świetlice, schroniska, hospicja) położone w oddalonych od dużych aglomeracji miejscowościach, gdzie remontują pomieszczenia, organizują atrakcje dla podopiecznych, odświeżają ogrody czy odnawiają place zabaw.
 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zawiera ponad tysiąc przykładów działań firm społecznie odpowiedzialnych. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. W tym roku zawiera ponad tysiąc opisanych praktyk.
 
Cieszymy się z kolejnego rekordu i tak dużej liczby praktyk, która sprawia, że nasz raport staje się z roku na rok cenniejszym źródłem inspiracji dla tych, którzy zaczynają swoją drogę do biznesu odpowiedzialnego społecznie, ale też dla organizacji poszukujących nowych partnerów do swoich pomysłów czy działań. – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
Inicjatywy Pramerica Życie zostały zakwalifikowane jako dobre praktyki w obszarach: zaangażowanie społeczne oraz praktyki z zakresu pracy.
 
W naszej codziennej pracy chronimy klientów i pomagamy im wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują. Taką misję mogą realizować wyjątkowi ludzie pełni empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Włączenie Pramerica w poczet firm odpowiedzialnych społecznie jest naszą dumą i wyróżnieniem, a także dowodem na to, że dzięki spójnym wartościom oraz zaangażowaniu naszych pracowników i współpracowników, nasza działalność wykracza daleko poza aktywność biznesową – podsumowuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie.

CSRFirmaProduktRynek