preloader

kategoria

Dobre praktyki Pramerica Życie w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

19 kwietnia 2018 CSR

Dwa projekty Pramerica Życie zostały opublikowane w tegorocznej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Są to: program Moc Działania oraz Dzień Wolontariusza.

 
Pramerica Moc Działania jest konkursem dla zaangażowanych społecznie uczniów – wolontariuszy z całej Polski, który docenia i nagradza ich przedsiębiorczą postawę, a także umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów społecznych.
 
Druga praktyka uwzględniona w Raporcie, to coroczny Dzień Wolontariusza. W ramach tej akcji pracownicy
i współpracownicy Pramerica Życie oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin, zamieniają się w pomocników, malarzy, opiekunów, ogrodników, animatorów, a nawet kucharzy. Odwiedzają placówki opiekuńcze (domy dziecka, świetlice, schroniska, hospicja) położone w oddalonych od dużych aglomeracji miejscowościach, gdzie remontują pomieszczenia, organizują atrakcje dla podopiecznych, odświeżają ogrody czy odnawiają place zabaw.
 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zawiera ponad tysiąc przykładów działań firm społecznie odpowiedzialnych. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. W tym roku zawiera ponad tysiąc opisanych praktyk.
 
Cieszymy się z kolejnego rekordu i tak dużej liczby praktyk, która sprawia, że nasz raport staje się z roku na rok cenniejszym źródłem inspiracji dla tych, którzy zaczynają swoją drogę do biznesu odpowiedzialnego społecznie, ale też dla organizacji poszukujących nowych partnerów do swoich pomysłów czy działań. – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
Inicjatywy Pramerica Życie zostały zakwalifikowane jako dobre praktyki w obszarach: zaangażowanie społeczne oraz praktyki z zakresu pracy.
 
W naszej codziennej pracy chronimy klientów i pomagamy im wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują. Taką misję mogą realizować wyjątkowi ludzie pełni empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Włączenie Pramerica w poczet firm odpowiedzialnych społecznie jest naszą dumą i wyróżnieniem, a także dowodem na to, że dzięki spójnym wartościom oraz zaangażowaniu naszych pracowników i współpracowników, nasza działalność wykracza daleko poza aktywność biznesową – podsumowuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie.

Bonus, który ma znaczenie

16 kwietnia 2018 Rynek

72% Polaków, którzy posiadają polisę ubezpieczeniową czuje się pewnie, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego ich bliscy nie pozostaną bez środków do życia. Z tego powodu cenią polisy ubezpieczeniowe również jako benefit oferowany przez pracodawców, którzy chętnie go wykorzystują dla podniesienia atrakcyjności oferty pracy.

 
Według badania Pramerica Insight taka oferta została przedstawiona przez pracodawcę aż 74% respondentom zatrudnionym na etat. Połowa badanych osób uważa za ważne albo bardzo ważne posiadanie ubezpieczenia na życie. Wynika to też z celów finansowych, które chcieliby osiągnąć – dla 69% pracowników najważniejszym jest zagwarantowanie możliwości pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie, 68% nie chce stać się finansowym obciążeniem dla najbliższych, a 64% chciałoby zapewnić rodzinie odpowiedni poziom życia w razie swojej śmierci lub inwalidztwa. Potrzeba ubezpieczenia staje się coraz silniejsza, dlatego Polacy coraz chętniej korzystają z benefitów w postaci grupowego ubezpieczenia na życie.
 
Jedną z ważnych korzyści polis grupowych jest możliwość ubezpieczenia życia pracownika z zastosowaniem uproszczonej analizy stanu zdrowia ubezpieczonego” – dodaje Dariusz Modzelewski, dyrektor działu sprzedaży ubezpieczeń grupowych w Pramerica Życie TUiR SA.
 
Ubezpieczenia grupowe, tak jak inne polisy na życie, zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak i z okazji narodzin dziecka. W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń objętych ochroną, osoba ubezpieczona lub uposażeni otrzymują z góry określoną kwotę świadczenia. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków ani nie wlicza się w masę spadkową.

Młodzież o złotym sercu – znamy dwójkę zwycięzców programu Pramerica Moc Działania

05 kwietnia 2018 CSR

Magdalena Jasińska i Mateusz Olborski zostali złotymi medalistami programu Pramerica Moc Działania. Dwójka złotych medalistów w ramach nagrody wyjedzie pod koniec kwietnia do Waszyngtonu, gdzie wezmą udział w międzynarodowej gali Prudential Spirit of Community.

 
Magdalena Jasińska jest uczennicą drugiej klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu. Szczególną uwagę zwraca jej wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka, czego daje wyraz odwiedzając dzieci i osoby starsze w szpitalach. Do jej samodzielnych projektów należą: organizacja spektaklu charytatywnego pt. „Brian – człowiek, który nigdy nie żył”, przeprowadzenie w szkołach serii warsztatów na temat niepełnosprawności i kreatywności oraz uruchomienie kawiarenki młodzieżowej, jako miejsca integracji i rozwoju kultury. Jak deklaruje, do zaangażowania społecznego zainspirowali ją rodzice i to oni są dla niej wzorem do naśladowania.


 
Mateusz Olborski to tegoroczny maturzysta z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi. Na szczególną uwagę zasługują jego dwa autorskie działania. Pierwszym z nich jest projekt edukacyjno-wychowawczy „Wszyscy możecie zostać wolontariuszami”, rozbudzający wśród uczniów łódzkich szkół bezinteresowną chęć pomagania innym, który został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Marzeniem Mateusza jest zaszczepienie idei wolontariatu jak największej liczbie młodych ludzi, bo – jak uważa – dzięki temu świat może być lepszy. Jego drugi autorski projekt dotyczy ochrony kaczek w zabytkowym parku Helenów i będzie realizowany przez Miasto Łódź. Akcji tej towarzyszy program edukacyjny zachęcający lokalną społeczność do prawidłowego dokarmiania ptaków.

 
Podczas finałowej gali wręczenia nagród, Magdalena i Mateusz, a także pozostali laureaci, odebrali medale z rąk Szymona Hołowni, gościa honorowego oraz Heleny Gosk, Wiceprezes Zarządu Pramerica Życie. W ramach nagrody złoci medaliści polecą do Waszyngtonu, gdzie wezmą udział w międzynarodowej gali Prudential Spirit of Community i będą mieć okazję do wymiany doświadczeń z młodymi wolontariuszami z całego świata. Magdalena i Mateusz otrzymali też nagrody pieniężne do przekazania wybranej organizacji pożytku publicznego.
 
Więcej informacji w informacji prasowej oraz na stronie mocdzialania.pl

Dzień Przedsiębiorczości w Pramerica Życie

29 marca 2018 CSR

Pramerica wzięła udział w programie Dzień Przedsiębiorczości organizowanym corocznie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie LVIII LO w Warszawie odwiedzili centralę firmy oraz jej oddziały i poznali tajniki pracy w towarzystwie ubezpieczeń.

 
Edukacja finansowa jest jednym z filarów naszej działalności społecznej. Dzień Przedsiębiorczości daje nam możliwość przedstawienia uczniom jak w praktyce dbamy o bezpieczeństwo finansowe klientów. Wierzymy, że doświadczenia zdobyte podczas odwiedzin w naszej firmie pomogą młodzieży poznać specyfikę pracy w branży finansowej, a to wpłynie pozytywnie na wybór ich przyszłej ścieżki zawodowej – komentuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie
 
Dzień Przedsiębiorczości w Pramerica Życie rozpoczął się prezentacją na temat firmy, jej historii i wartości, jakimi kierują się na co dzień pracownicy i współpracownicy. Uczniowie otrzymali również ogólne informacje na temat rynku ubezpieczeń. Po tym wprowadzeniu młodzież sama mogła doświadczyć pracy na stanowiskach w Dziale Personalnym, Dziale Obsługi Pośredników i Analiz, Dziale Prawnym i Compliance, Dziale Administracyjnym, Dziale Wypłaty Świadczeń, oraz w oddziałach firmy, gdzie Life Plannerzy spotykają się z klientami.
 
Pramerica Życie jest partnerem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i corocznie wspiera jej działalność statutową współrealizując takie projekty jak Pramerica Moc Działania, czy program Otwarta firma realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości organizuje corocznie Dzień Przedsiębiorczości w celu przybliżenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych różnych zawodów i branż oraz by wesprzeć ich w racjonalnym wyborze przyszłego zawodu. Od początku trwania programu uczestniczyło w nim ponad 554 tysiące uczniów i taka sama liczba towarzyszących im wolontariuszy. „Dzień przedsiębiorczości” jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

CSRFirmaProduktRynek