Ceniąc Państwa czas oraz wygodę, polecamy najwygodniejsze metody płatności składek za polisę:

 • Polecenie zapłaty;

 • Polecenie zapłaty z opcją eZgody;

 • Obciążenie karty płatniczej.

 

Polecenie zapłaty

Naszym Klientom umożliwiamy realizowanie usługi polecenia zapłaty, która jest jedną z najnowocześniejszych metod opłacania regularnych należności. Zapewnia terminowość realizowania transakcji w wyznaczonym terminie oraz umożliwia oszczędność czasu – wystarczy jednorazowe podpisanie dokumentu.

Polecenie zapłaty zapewnia pełną kontrolę nad stanem Twojego rachunku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z obciążeniem lub jego kwotą możesz anulować transakcję. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej mogą to zrobić w ciągu 56 dni kalendarzowych od daty obciążenia rachunku, a pozostałe osoby w ciągu 5 dni roboczych od daty obciążenia rachunku.

Pobierz formularz Zgody na obciążanie rachunku 
 

 

Autoryzacja polecenia zapłaty bez wypełniania dokumentów (eZgoda)

Klienci, którzy posiadają rachunki w jednym z poniższych banków mogą dokonać aktywacji polecenia zapłaty przez Internet, po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego lub przez telefon.

 • BRE BANK SA (MultiBank i mBank) – aktywacja przez internet

 • BANK PEKAO SA – aktywacja przez internet

 • BANK CITI HANDLOWY – aktywacja przez telefon

 • ING Bank Śląski S.A. – aktywacja przez internet

 

Obciążenie karty płatniczej

Aby skorzystać z tej opcji zapłaty, załączony poniżej formularz wystarczy wydrukować, wypełnić, a następnie przekazać Agentowi Ubezpieczeniowemu lub wysłać pocztą na adres:

Pramerica Życie TUiR SA
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Pobierz formularz Obciążenia karty płatniczej

 

Zmiana metody płatności

Pamiętaj, że jeśli polecenie zapłaty lub karta płatnicza ma być nową, inną niż dotychczasowa, metodą płatności, należy przedtem wypełnić Wniosek o dokonanie zmian, zaznaczając metodę oraz częstotliwość opłacania składek.

Pobierz Wniosek o dokonanie zmian

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, prosimy o kontakt z Agentem Ubezpieczeniowym lub pod numerem bezpłatnej Infolinii 800 33 55 33, w godz.: 8:30 - 17:00, od poniedziałku do piątku.Baza najczęściej zadawanych pytańPokaż wszystkie     Ukryj wszystkie


Co należy zrobić, aby skorzystać z formy płatności jaką jest polecenie zapłaty?

Aby skorzystać z formy płatności, jaką jest polecenie zapłaty wystarczy:

 • Posiadać rachunek w banku, który realizuje polecenie zapłaty;

 • Wypełnić i podpisać obie części "Zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty";

 • Przekazać Agentowi Ubezpieczeniowemu podpisaną "Zgodę" lub przesłać ją na adres Pramerica Życie TUiR SA.

Klienci, którzy posiadają rachunki w jednym z poniższych banków mogą dokonać aktywacji polecenia zapłaty przez Internet, po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego lub przez telefon.

 • BRE BANK SA (MultiBank i mBank) – aktywacja przez internet

 • BANK PEKAO SA – aktywacja przez internet

 • BANK CITI HANDLOWY – aktywacja przez telefon

 • ING Bank Śląski S.A. – aktywacja przez internet


W jakich bankach realizowana jest usługa polecenia zapłaty?

Banki honorujące polecenie zapłaty to banki, które przystąpiły do Porozumienia Międzybankowego, dotyczącego tej formy płatności. Wszystkie największe banki detaliczne oraz niektóre Banki Spółdzielcze (około 3100 oddziałów wszystkich banków w Polsce) przystąpiły do Porozumienia.

Lista banków honorujących polecenie zapłaty oraz więcej informacji o poleceniu zapłaty znajduje się na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl.


Czym różni się polecenie zapłaty od stałego zlecenia?

Polecenie zapłaty jest transakcją inicjowaną przez Pramerica Życie TUiR SA, a zlecenie stałe to przelew wykonywany przez bank. Korzystanie ze stałego zlecenia wymusza okresowe zmiany wysokości składki w stałym zleceniu bankowym. Natomiast po uruchomieniu polecenia zapłaty, nad wszystkim czuwa Pramerica Życie TUiR SA.


Skąd będę wiedział, czy rachunek został zapłacony w drodze polecenia zapłaty?

Dane dotyczące operacji polecenia zapłaty, podobnie jak i innych transakcji, które miały miejsce na rachunku, bank ma obowiązek umieścić na dostarczanym wyciągu bankowym.

Dodatkowo jeżeli opłacenie składki z powodu braku środków na rachunku nie powiedzie się, Pramerica Życie TUiR SA powiadomi Cię o niemożliwości opłacenia składki.


Czy w przypadku rachunku wspólnego konieczne jest wyrażenie zgody przez wszystkich posiadaczy?

Nie, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej. Aby polecenie zapłaty było realizowane wystarczy, że zgoda na obciążenie rachunku zostanie podpisana przez jednego z posiadaczy rachunku.


Czy pełnomocnik rachunku może korzystać z polecenia zapłaty?

Nie. Do korzystania z polecenia zapłaty upoważniony jest tylko i wyłącznie posiadacz rachunku i tylko zgoda podpisana przez niego będzie honorowana.


Czy muszę wypełnić nową zgodę na obciążanie rachunku w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego?

Tak. Za każdym razem, gdy zmienia się numer rachunku, z którego będą realizowane płatności wymagane jest złożenie nowej zgody na obciążanie rachunku.