Czy wiesz ile pieniędzy wydajesz co miesiąc na utrzymanie swojej rodziny? Codzienne koszty życia, spłata kredytu, szkoła dzieci, opieka nad rodzicami, dodatkowe wydatki na pokrycie kosztów naprawy samochodu, koszty wakacji… 

Masz pewność, że gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy poradziliby sobie bez Ciebie?
Pozostajesz w nieformalnym związku, a chciałbyś mieć możliwość przekazania partnerowi środków finansowych? 
A może prowadzisz firmę i chciałbyś zabezpieczyć Twoją rodzinę lub wspólników na wypadek gdyby Ciebie zabrakło?

Mamy dla Ciebie wiele rozwiązań zabezpieczenia najbliższych, spośród których wszystkie dają Ci ochronę gwarantowaną. 

Skontaktuj się z nami i wspólnie z Agentem zbudujcie najlepszy dla Ciebie, kompleksowy plan zabezpieczenia najbliższych.  

 

Korzyści z zabezpieczenia najbliższych z Pramerica:


UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenie na Całe Życie

Przez całe życie zapewniasz bliskim bezpieczeństwo finansowe na wypadek gdyby Ciebie zabrakło, gdybyś śmiertelnie zachorował lub gdybyś utracił sprawność, a na Twojej polisie cały czas gromadzone są środki.

 

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmiertelnej choroby, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.

 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczony zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.

 • Składki można płacić przez całe życie, 10, 15, 20 lat lub do wieku  60, 65, 70 lat a ubezpieczenie trwa całe życie.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.     

   

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Całe Życie.

Ubezpieczenie na Całe Życie + Zdrowie

Zapewniasz bliskim bezpieczeństwo finansowe na wypadek gdyby Ciebie zabrakło, gdybyś zachorował lub utracił sprawność.

Wsparcie  finansowe jest szczególnie istotne w razie choroby, która często uniemożliwia spłatę zobowiązań. Ważne też, by mieć środki na leczenie i móc skoncentrować się na jak najszybszym powrocie do zdrowia. Dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek problemów zdrowotnych, które zwłaszcza po 65. roku życia dotykają nas coraz częściej. W Ubezpieczeniu na Całe Życie + Zdrowie ochrona z tytułu poważnego zachorowania jest bezterminowa, czyli trwa przez całe życie.

 

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy lub po prostu osoby wskazane w polisie otrzymają zagwarantowane świadczenie.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje również wystąpienie jednego z 9 zachorowań  (przez cały okres umowy), takich jak:
 • poważny zawał serca;
 • poważny udar mózgu;
 • nowotwór złośliwy;
 • niewydolność nerek;
 • poważne oparzenie;
 • paraliż;
 • zaawansowane stadium stwardnienia rozsianego;
 • choroba Parkinsona;
 • zaawansowany stan otępienny (w tym chorobę Alzheimera).

 

 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub śmiertelnej choroby, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.
 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje bez zmian.
 • Ponadto środki zgromadzone na polisie mogą być wykorzystane w innych, nieprzewidzianych sytuacjach życiowych.
 • Składki można płacić przez 10, 15, 20, 25, 30 albo 35 lat, a ubezpieczenie obowiązuje przez całe życie.
 • Możliwość skorzystania z corocznej indeksacji składki to ochrona środków przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.     

   

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie + Zdrowie.

Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Twoja rodzina jest zabezpieczona finansowo, a pieniądze procentują. Jesteś objęty gwarantowaną ochroną przez całe życie, na wypadek śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej, a równocześnie masz możliwość inwestowania w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, dzięki którym masz dostęp do funduszy inwestycyjnych renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI). To dobry wybór dla osób, które poza gwarancjami ochrony liczą na możliwość wyższych zwrotów z inwestycji.

 

 • Suma ubezpieczenia jest określona w polisie i jej poziom jest gwarantowany przez cały okres ubezpieczenia. W zależności od potrzeb, jej wysokość można podwyższać lub obniżać.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • Część wpłacanych składek jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Dzięki temu, nie dość że Ubezpieczony zapewnia swoim najbliższym ochronę, to gwarantowana suma ubezpieczenia może powiększyć się o zyski z inwestycji, dzięki czemu wypłata może być jeszcze wyższa.

 • Poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Pramerica środki można lokować w funduszach znanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), różniących się od siebie stopniem ryzyka.

 • To Ubezpieczający decyduje jak inwestowane są środki, wybierając fundusze w zależności od poziomu ryzyka jaki jest dla niego akceptowalny. Ma on też prawo do zmiany alokacji składki oraz do przeniesienia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami.

 • Składki mogą być opłacane przez całe życie, przez 10, 20 lat, lub do wieku 60 lub 65 lat. Niezależnie od wyboru, ubezpieczenie trwa przez całe życie.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Pramerica informuję, iż inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków finansowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Ubezpieczenie Terminowe na Życie - Ochrona Dochodu

Zapewniasz bliskim bezpieczeństwo finansowe na wypadek gdyby Ciebie zabrakło, gdybyś śmiertelnie zachorował lub gdybyś utracił sprawność. Wspólnie z Agentem, na podstawie wysokości aktualnych dochodów oraz uśrednionych miesięcznych wydatków, określasz długość trwania ochrony oraz wysokość jednorazowej lub miesięcznych wypłat dla Twoich bliskich. Dzięki ubezpieczeniu możesz zapewnić bliskim comiesięczne wypłaty, które pomogą im zniwelować skutki braku Twoich dochodów.

 

 • Ubezpieczenie może obowiązywać przez 10, 15, 20, 25, 30 lat lub do wieku 65 lat. Dzięki możliwości wyboru wariantu można dostosować czas trwania ochrony do wysokości aktualnych i przyszłych potrzeb oraz do wieku Ubezpieczonego.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, Uposażeni otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmiertelnej choroby, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.

 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczony zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Umowa ta może stanowić zarówno umowę podstawową jak i dodatkową.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Terminowego na Życie - Ochrona Dochodu.

Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Chronisz najbliższych kiedy tego najbardziej potrzebują. W przypadku gdyby Ciebie zabrakło, gdybyś śmiertelnie zachorował lub utracił sprawność, Twoi bliscy otrzymają środki w gwarantowanej wysokości, dzięki którym będą mogli zachować dotychczasowy poziom życia. Wspólnie z Agentem ustalasz długość trwania ochrony, jednak niezależnie od okresu, który finalnie wybierzesz, w każdym momencie trwania ubezpieczenia możesz przekształcić swoją umowę w ubezpieczenie na całe życie niezależnie od aktualnego stanu zdrowia i bez konieczności wykonywania badań medycznych.

 

 • Ubezpieczenie może obowiązywać przez 20 lub 30 lat albo do 70 roku życia. Można też wybrać ubezpieczenie do 75 roku życia, ze składką zmienną co rok, 5 lub 10 lat. Dzięki możliwości wyboru wariantu można dostosować czas trwania ochrony do wysokości aktualnych i przyszłych potrzeb Klienta oraz jego wieku.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, Uposażeni otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmiertelnej choroby, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.

 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczony zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Terminowego na Życie.

Ubezpieczenie na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Umowa dodatkowa, dzięki której w przypadku śmierci lub inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, Ty lub Twoi najbliżsi otrzymacie powiększone świadczenie z tytułu umowy podstawowej. Masz dodatkowe zabezpieczenie, które pozwala zwiększyć ochronę Twoich bliskich, aby mogli oni przystosować się do nowej sytuacji w razie nagłego wypadku.

 

 • W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłata świadczenia z umowy podstawowej oraz dodatkowej może wynosić nawet dwukrotność sumy ubezpieczenia.

 • W przypadku trwałego inwalidztwa, zostanie wypłacona wyższa kwota, którą można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.

 • Wysokość dodatkowego świadczenia określana jest wspólnie z Agentem na podstawie Twoich indywidualnych potrzeb.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.

Ubezpieczenie Terminowe na Życie – wersja Biznes

Zabezpieczasz swoich bliskich oraz firmę przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi śmierci właściciela lub jednego ze wspólników. Zapobiegasz ewentualnej likwidacji firmy, utracie płynności finansowej lub ciągłości zarządzania biznesem. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy otrzymają środki w gwarantowanej wysokości, dzięki którym będą mogli pokryć koszty związane z ewentualną spłatą zobowiązań wobec osób trzecich (np. wspólników) i zachować dotychczasowy poziom życia. Dla wspólników krzyżowe ubezpieczenie firmy to pewność, że w razie odejścia jednego z nich, pozostali otrzymają z ubezpieczenia środki potrzebne na spłatę zobowiązań wobec spadkobierców i że ciągłość biznesu zostanie zachowana.

 

 • Ubezpieczenie obowiązuje do 75 roku życia, a składka jest zmienna co rok lub co 5 lat.

 • Ubezpieczyć się można na wysokie sumy gwarantowane.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej jej Uposażeni otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • Istnieje możliwość krzyżowego ubezpieczenia wspólników.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Terminowego na Życie - wersja Biznes.