Pramerica Życie TUiR SA specjalizuje się w dostarczaniu ubezpieczeniowych rozwiązań ochronnych dla najbardziej wymagających Klientów.
Oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb kompleksowe plany ubezpieczeniowe, które tworzone są przez naszych Agentów wspólnie z Klientami. Nasze plany ubezpieczeniowe składają się z produktów, które niezależnie od sytuacji rynkowej posiadają gwarantowaną sumę ubezpieczenia.

Co charakteryzuje plany ubezpieczeniowe Pramerica?

 • Dajemy możliwość ubezpieczenia na bardzo wysokie i gwarantowane sumy ubezpieczenia.

 • Nasze Ogólne Warunki Ubezpieczeń wyróżniają się ograniczoną do minimum liczbą wyłączeń odpowiedzialności.

 • Posługujemy się autorskimi metodami analizy potrzeb, dzięki którym nasi Agenci mogą dopasować plan ubezpieczeniowy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

 • Nasze plany ubezpieczeniowe składają się z kilku wzajemnie dopełniających się elementów i odpowiadają na potrzeby Klientów, w szczególności w zakresie: zabezpieczenia najbliższych, zabezpieczenia przyszłości dzieci, ochrony zdrowia, zabezpieczenia kredytu, gromadzenia kapitału na emeryturę.

 • Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24 godziny na dobę. Z wyłączeniem Umowy na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji, na całym świecie.

Czym wyróżnia się Pramerica w kontaktach z Klientami?

 • W Pramerica każdy Klient może liczyć na wsparcie dedykowanego mu Agenta od momentu zakupu ubezpieczenia przez cały czas trwania umowy. Agent jest łącznikiem pomiędzy Klientem, a Pramerica.

 • Podczas spotkania Agent dokonuje analizy potrzeb ubezpieczeniowych i możliwości finansowych Klienta. Na tej podstawie konstruuje odpowiedni dla niego indywidualny plan ubezpieczeniowy, który zapewnia mu ochronę ubezpieczeniową i bezpieczeństwo finansowe.

 • Po zawarciu umowy Klient pozostaje pod opieką swojego Agenta, który dopasowuje jego plan ubezpieczeniowy adekwatnie do zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych.

 • Agent pozostaje również do dyspozycji Klienta gdy potrzebna jest pomoc przy zgłoszeniu wniosku o wypłatę świadczenia.

 • Dodatkowo służymy pomocą Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta pod numerem 800 55 33 55.

Jakie ubezpieczenia oferujemy naszym Klientom?

Kompleksowe plany ubezpieczeniowe Pramerica tworzone są pod indywidualne potrzeby każdego Klienta. W ramach ubezpieczeń indywidualnych oferujemy następujące umowy główne oraz dodatkowe komponowane w kompleksowe plany ubezpieczeniowe:

INDYWIDUALNE UMOWY GŁÓWNE

 • Ubezpieczenie na Całe Życie  

 • Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

 • Ubezpieczenie na Życie z Gwarantowaną Emeryturą

 • Ubezpieczenie Terminowe na Życie 

 • Ubezpieczenie Terminowe na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia 

 • Ubezpieczenie Terminowe na Życie  – Ochrona Dochodu

 • Ubezpieczenie Terminowe na Życie – wersja Biznes 

 • Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

INDYWIDUALNE UMOWY DODATKOWE:

 • Ubezpieczenie na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

 • Zwolnienie z Obowiązku Opłacania Składek z powodu długotrwałej niezdolności do pracy

 • Ubezpieczenie Terminowe Dzieci

 • Ubezpieczenie na wypadek Zachorowania Dziecka

 • Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania

 • Ubezpieczenie na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji

 • Ubezpieczenie na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Dowiedz się więcej o produktach, które odpowiadają na Twoje najważniejsze potrzeby

Zabezpieczenie najbliższych

Zabezpieczenie zdrowia

Zabezpieczenie przyszłości dzieci

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie emerytury