Ubezpieczenie grupowe to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem na rzecz pracownika. Umowa ta różni się od umów indywidualnych m.in. sposobem jej zawierania, charakterem prawnym, czy zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

W Pramerica oferujemy ubezpieczenia grupowe zabezpieczające życie i zdrowie pracowników oraz ich rodzin w atrakcyjnej cenie.

Do naszych Klientów instytucjonalnych należą: duże, średnie i małe firmy. Cieszymy się doskonałą opinią na rynku, a Klienci bardzo wysoko oceniają współpracę z nami. Zdecydowana większość firm, które posiadają nasze ubezpieczenie zostaje z nami na kolejne lata.

Zasady działania umowy grupowej

 • Pracodawca jako ubezpieczający negocjuje program ubezpieczenia dla swoich pracowników.

 • Zakres ubezpieczenia konstruowany jest indywidualnie pracodawca ma możliwość wyboru ubezpieczenia zgodnie z oczekiwaniami oraz potrzebami swoich pracowników.

 • Procedura oceny stanu zdrowia ubezpieczonych jest znacznie uproszczona lub w ogóle nie jest stosowana.

 

Co zyskasz jako pracodawca wybierając ubezpieczenie dla Twoich pracowników w Pramerica?

 • Możliwość odliczenia kosztów uzyskania od przychodu firmy

  Pracodawca, pod pewnymi warunkami, może zaliczyć opłacone przez siebie składki związane z ubezpieczeniem pracowników do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 16, ust 1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

 • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

  W przypadku gdy składki ubezpieczeniowe finansuje pracodawca, wypłata świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego pracownika zastępuje odprawę pośmiertną, a jeśli świadczenie jest niższe od przysługującej odprawy, pracodawca pokrywa różnicę między świadczeniem a należną odprawą (zgodnie z art. 93 par 7 kodeksu pracy).

 • Dodatkowe narzędzie motywacji pracowników

  Indywidualnie skonstruowany program ubezpieczenia, jako atrakcyjny dodatek do wynagrodzenia, stanowi ważny element polityki socjalnej firmy. Dzięki temu zwiększa się lojalność pracowników, którzy czują się docenieni i mocniej związani z firmą.

 • Bardzo dobry wizerunek pracodawcy troszczącego się o swoich pracowników

  Zarządy i szefowie firm decydujący o zakupie grupowego ubezpieczenia dla pracowników są postrzegani jako osoby troszczące się o pracowników i ich najbliższych.

 • Pełne wsparcie informacyjne i doradcze

  Każdy pracodawca i ubezpieczony może zawsze liczyć na pomoc dedykowanego pracownika Działu Obsługi Klienta Pramerica.

 • Prosty i szybki sposób zawarcia umowy ubezpieczenia

  Umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy pracodawcą a Pramerica stanowi podstawę udzielenia ochrony dla wszystkich pracowników. Osoba zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia składa pisemny wniosek przystąpienia do ubezpieczenia, w którym potwierdza swą wolę uczestnictwa w programie w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.

Co zyskasz jako ubezpieczony wybierając ubezpieczenie w Pramerica?

 • Pewność, że Ty i Twoja rodzina jesteście zabezpieczeni w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

  Ubezpieczenie daje pewność, że ani pracownik, ani członkowie jego rodziny nie pozostaną bez środków do życia w przypadku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

 • Szeroki i preferencyjny zakres ochrony

  Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia na życie świadczona jest przez całą dobę, na całym świecie – z wyłączeniem ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu – w ramach którego ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Europy, USA, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii oraz ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego i rehabilitacji medycznej – w przypadku którego ochrona jest realizowana na terytorium RP. Ponadto, w ramach ubezpieczenia grupowego, zarówno młoda, jak i starsza osoba otrzymuje taki pakiet świadczeń, jaki trudno byłoby dostać przy indywidualnym zakupie ubezpieczenia.

 • Minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia

  Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje po wypełnieniu przez pracownika wniosku przystąpienia do ubezpieczenia, a w uzasadnionych przypadkach po złożeniu deklaracji o stanie zdrowia.

 • Uproszczony proces opłacenia składki

  Składkę za ubezpieczenie przekazuje pracodawca, co oznacza minimum formalności dla pracownika.

 • Szybki i prosty proces wypłaty świadczenia

  Oferujemy realizację tzw. świadczeń prostych w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentów.

 • Brak podatku od spadku i darowizn za wypłacone świadczenia  

  Wszystkie świadczenia wypłacane ubezpieczonym i ich uposażonym są wolne od podatku od spadków i darowizn i nie podlegają rozliczeniu PIT.

 • Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na bardzo atrakcyjnych warunkach

  W przypadku zakończenia współpracy z pracodawcą, pracownik ma prawo skorzystać z preferencyjnych warunków kontynuacji ubezpieczenia bez weryfikacji medycznej.