Czy wiesz że Twoja emerytura może stanowić zaledwie część Twoich ostatnich zarobków? Problem niskich emerytur prędzej czy później dotknie większość z nas.

W późniejszym wieku odczujesz skutki zwiększonych wydatków na opiekę medyczną. Nie zawsze będziesz też mógł liczyć na pomoc najbliższych.

Zabezpieczając swoją emeryturę z Pramerica, po okresie aktywności zawodowej będziesz otrzymywał pieniądze, które pomogą Ci utrzymać dochody na poziomie jak najbardziej zbliżonym do tego z okresu kiedy pracowałeś.

Warto pamiętać, że im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym więcej odłożysz. Ponadto dzięki wcześniejszemu rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, Twoje składki będą niższe.

 

Skontaktuj się z nami i wspólnie z Agentem zbudujcie najlepszy dla Ciebie, kompleksowy plan emerytalny.

 

Korzyści z zabezpieczenia emerytury z Pramerica:


UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenie na Życie z Gwarantowaną Emeryturą

Budujesz kapitał na swoją emeryturę, równocześnie zapewniając bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim. W okresie przedemerytalnym jesteś objęty gwarantowaną ochroną na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa lub choroby śmiertelnej. W okresie emerytalnym będziesz otrzymywać miesięczne wypłaty w gwarantowanej wysokości, ustalanej już w momencie podpisywania umowy, które pomogą Ci złagodzić skutki wynikające ze zmniejszonych dochodów po okresie aktywności zawodowej.

 

 • Wspólnie z Agentem, na podstawie wysokości aktualnych dochodów, uśrednionych miesięcznych wydatków oraz kwoty, jaką chcesz otrzymać na emeryturze, ustalasz wysokość świadczenia emerytalnego (miesięcznych rat lub jednorazowej wypłaty).

 • Suma ubezpieczenia jest określona w polisie i jej poziom jest gwarantowany przez cały okres ubezpieczenia.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ubezpieczenie może obowiązywać do wieku 60, 65 lub 70 lat.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie z Gwarantowaną Emeryturą .

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

Zabezpieczasz swoją emeryturę, równocześnie zapewniając bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim. Jesteś objęty gwarantowaną ochroną na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa lub choroby śmiertelnej do momentu, który ustalasz wspólnie z Agentem już przy podpisywaniu umowy. Po dożyciu tego momentu, otrzymujesz pieniądze, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, w tym na dodatek do emerytury.

.....

 • Ubezpieczenie może zostać zawarte odpowiednio na 15, 20, 25 i 30 lat albo do wieku 60 lub 65 lat.

 • Suma ubezpieczenia jest określona w polisie i jej poziom jest gwarantowany przez cały okres ubezpieczenia.

 • Wysokość świadczenia może być bardzo wysoka i jest określana wspólnie z Agentem na podstawie analizy potrzeb już w momencie podpisywania umowy.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Idealne połączenie ochrony, kiedy Twoi bliscy najbardziej jej potrzebują z budowaniem kapitału na emeryturę. W okresie przedemerytalnym jesteś objęty gwarantowaną ochroną na wypadek śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej, dzięki czemu zapewniasz bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim. Kiedy dożyjesz wieku emerytalnego, kapitał ze swojej polisy możesz wypłacić i przeznaczyć na dowolny cel. Równocześnie masz możliwość inwestowania w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, dzięki którym masz dostęp do funduszy inwestycyjnych renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Co z tego wynika, możesz liczyć na możliwość wyższych zwrotów z inwestycji i przekazanie jeszcze wyższego kapitału. Twoja rodzina jest zabezpieczona finansowo, a pieniądze procentują.

 

 • Suma ubezpieczenia jest określona w polisie i jej poziom jest gwarantowany przez cały okres ubezpieczenia. W zależności od potrzeb, jej wysokość można podwyższać lub obniżać.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • Część wpłacanych składek jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Dzięki temu, nie dość że Ubezpieczony zapewnia swoim najbliższym ochronę, to gwarantowana suma ubezpieczenia może powiększyć się o zyski z inwestycji, dzięki czemu wypłata może być jeszcze wyższa.

 • Poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Pramerica środki można lokować w funduszach znanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), różniących się od siebie stopniem ryzyka.

 • To Ubezpieczający decyduje jak inwestowane są środki, wybierając fundusze w zależności od poziomu ryzyka jaki jest dla niego akceptowalny. Ma on też prawo do zmiany alokacji składki oraz do przeniesienia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami.

 • Składki mogą być opłacane przez całe życie, przez 10, 20 lat, lub do wieku 60 lub 65 lat. Niezależnie od wyboru, ubezpieczenie trwa przez całe życie.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE EMERYTURY

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Oszczędzisz pieniądze na emeryturę, czerpiąc korzyści podatkowe już dziś. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby dodatkowo odkładać na emeryturę oraz skorzystać z odpisu od podatku.

 

 • W połączeniu z jedną z gwarantowanych emerytur dostępnych w Pramerica, IKZE może zapewnić jeszcze wyższe przyszłe świadczenie emerytalne – jest dopełnieniem programu emerytalnego w Pramerica.

 • Wpłaty na IKZE są inwestowane w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe i przy sprzyjających tendencjach rynkowych mogą przynieść zyski w przyszłości.

 • Sumę wpłat na IKZE można odjąć od kwoty rocznych przychodów, dzięki czemu podatek dochodowy będzie odpowiednio niższy.

 • W przypadku śmierci, Twoi bliscy otrzymują prawo do wypłaty środków zgromadzonych na IKZE lub też do transferu środków na ich IKZE.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.