Suma kredytów mieszkaniowych w trzecim kwartale 2013 roku w Polsce wyniosła prawie 330 mld zł. Średnia wartość udzielonego kredytu w tym okresie to ponad 200 tys. złotych na osobę (wg danych z raportu AMRON-SARFIN z listopada 2013).

Czy Ty też masz kredyt? Bank wymaga od Ciebie przedstawienia jego zabezpieczenia? Jeśli by Ciebie zabrakło lub byłbyś niezdolny do pracy, czy Twoja rodzina poradziłaby sobie z jego spłatą?

Pomyśl o zabezpieczeniu kredytu, aby mieć pewność, że Twoi bliscy poradzą sobie z Waszymi zobowiązaniami finansowymi.

Mamy dla Ciebie wiele rozwiązań zabezpieczenia kredytu, spośród których wszystkie dają Ci ochronę gwarantowaną. 


Skontaktuj się z nami i wspólnie z Agentem zbudujcie najlepszy dla Ciebie, kompleksowy plan zabezpieczenia kredytu.

 

Korzyści z zabezpieczenia kredytu z Pramerica:

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Chronisz najbliższych kiedy Wasze zobowiązania finansowe są najwyższe. W przypadku gdyby Ciebie zabrakło, gdybyś śmiertelnie zachorował lub utracił sprawność, Twoi bliscy otrzymają środki w gwarantowanej wysokości, dzięki którym nie będą musieli martwić się o spłatę pozostałej części kredytu.

 

 • Ubezpieczenie może obowiązywać przez 20, 30 lat lub do wieku 70 lat. Można też wybrać ubezpieczenie do 75 roku życia, ze składką zmienną co rok, 5 lub 10 lat. Dzięki możliwości wyboru wariantu można dostosować czas trwania ochrony do wysokości aktualnych i przyszłych potrzeb Klienta oraz jego wieku.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, Uposażeni otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmiertelnej choroby, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.

 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczony zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Terminowego na Życie.

Ubezpieczenie Terminowe na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia

Twoja polisa dopasowana jest do malejącej w czasie sumy Twojego kredytu. Suma ubezpieczenia, na jaką jesteś ubezpieczony maleje wraz z kwotą pozostałą do spłaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, składka, którą opłacasz za ubezpieczenie, może być niższa niż w przypadku ubezpieczenia na życie ze stałą sumą ubezpieczenia, a Twoi najbliżsi zawsze otrzymają kwotę pozwalającą im nie martwić się o spłatę kredytu.

.....

 • Ubezpieczenie może obowiązywać przez 10, 20, 30 lat lub do wieku 65 lat. Dzięki możliwości wyboru wariantu można dostosować czas trwania ochrony do wysokości aktualnych i przyszłych potrzeb oraz do wieku Klienta.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, Uposażeni otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • Umowa ta może stanowić zarówno umowę podstawową, jak i dodatkową.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Terminowego na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Terminowe na Życie - Ochrona Dochodu

Polisa chroni Twoją rodzinę na czas, kiedy spłacacie kredyt i Wasze zobowiązania finansowe są najwyższe. Wspólnie z Agentem, w oparciu o wysokość zaciągniętego kredytu, czas pozostały do jego spłaty, wysokość aktualnych dochodów, uśrednione miesięczne wydatki, a także aktualne i przyszłe potrzeby Twoje i Twoich bliskich, ustalasz długość trwania ochrony oraz wysokość jednorazowej lub miesięcznych wypłat jaką mają otrzymywać Twoi bliscy gdyby Ciebie nagle zabrakło, lub gdybyś doznał trwałego i całkowitego inwalidztwa. Dzięki wypłacie świadczenia, nie odczują oni tak boleśnie braku części dochodów w budżecie rodzinnym i nie będą musieli martwić się o spłatę pozostałej części kredytu.

 

 • Ubezpieczenie może obowiązywać przez 10, 15, 20, 25, 30 lat lub do wieku 65 lat. Dzięki możliwości wyboru wariantu można dostosować czas trwania ochrony do wysokości aktualnych i przyszłych potrzeb oraz do wieku Klienta.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, Uposażeni otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmiertelnej choroby, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.

 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczony zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Umowa ta może stanowić zarówno umowę podstawową jak i dodatkową.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Terminowego na Życie - Ochrona Dochodu.