Czy wiesz że zgodnie z raportem Centrum im. Adama Smitha „Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015”, średnio na utrzymanie dziecka do 19. roku życia trzeba przeznaczyć od 176 tys. zł do 190 tys. zł, a koszty wychowania dwójki dzieci wahają się od 317 tys. zł do 350 tys. zł? Do tego należałoby doliczyć wydatki poniesione na prywatne szkoły, zagraniczne kursy czy studia.
Czy w każdej sytuacji życiowej będziesz miał pewność, że Twoje dziecko ma zapewnione środki, aby mogło rozwijać się tak, jakbyś tego chciał?
 

Zabezpieczając przyszłość dziecka z Pramerica masz pewność, że niezależnie od Twojej aktualnej sytuacji zdrowotnej czy finansowej dostanie ono środki, które będzie mogło przeznaczyć na swoje aktualne potrzeby, np. na opłacenie studiów, zakup mieszkania czy organizację wesela.
 

Skontaktuj się z nami i wspólnie z Agentem zbudujcie najlepszy dla Twojego dziecka, kompleksowy plan zabezpieczenia jego przyszłości.

 

Korzyści z zabezpieczenia przyszłości dzieci z Pramerica:


UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

Jesteś objęty gwarantowaną ochroną na konkretny czas, kiedy Twoje dziecko jest od Ciebie całkiem zależne. W razie gdyby w tym czasie Ciebie zabrakło, gdybyś śmiertelnie zachorował lub utracił sprawność, otrzyma ono środki z ubezpieczenia na realizację swoich planów oraz marzeń. Jeśli dożyjesz końca ochrony ubezpieczeniowej, otrzymasz pieniądze, które będziesz mógł przekazać dziecku np. na studia, mieszkanie, organizację wesela, czy inny cel. W najtrudniejszym finansowo dla młodej osoby momencie, ma ona poczucie bezpieczeństwa i zagwarantowany pewny start w dorosłość.

 

 • Ubezpieczenie może zostać zawarte odpowiednio na 15, 20, 25 i 30 lat albo do wieku 60 lub 65 lat.

 • Suma ubezpieczenia jest określona w polisie i jej poziom jest gwarantowany przez cały okres ubezpieczenia.

 • Wysokość świadczenia może być bardzo wysoka i jest określana wspólnie z Agentem na podstawie analizy potrzeb już w momencie podpisywania umowy.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Zapewniasz dziecku kapitał w postaci polisy. Na poczet jego ubezpieczenia wpłacasz składki, które częściowo są inwestowane w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Gdy dziecko będzie dorosłe, będziesz mógł przekazać mu zarządzanie polisą. Wtedy ono samo zdecyduje czy chce wypłacić z polisy kapitał powiększony o zyski z inwestycji i dzięki temu pokryć koszty studiów, mieszkania czy wesela, czy też chce dalej kontynuować gwarantowaną ochronę na wypadek jego śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej do 60 lub 65 roku życia. Wybierając wypłatę kapitału, Twoje dziecko otrzymuje środki, które może przeznaczyć na realizację swoich planów i marzeń. Decydując się na kontynuację ochrony, zapewnia swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe, wykorzystując fakt, że składka za polisę jest stosunkowo niska, a zgromadzony kapitał może dalej się powiększać. Dzięki temu ubezpieczeniu zapewniasz dziecku pewny start w dorosłe życie. To dobry wybór dla osób, które poza gwarancjami ochrony liczą na wyższe zwroty i chcą inwestować pieniądze w celu ich pomnażania i przekazania dzieciom możliwie największego kapitału.

 

 • Suma ubezpieczenia jest określona w polisie i jej poziom jest gwarantowany przez cały okres ubezpieczenia. W zależności od potrzeb, jej wysokość można podwyższać lub obniżać.

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • Część wpłacanych składek jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Dzięki temu, nie dość że Ubezpieczony zapewnia swoim najbliższym ochronę, to gwarantowana suma ubezpieczenia może powiększyć się o zyski z inwestycji, dzięki czemu wypłata może być jeszcze wyższa.

 • Poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Pramerica środki można lokować w funduszach znanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), różniących się od siebie stopniem ryzyka.

 • To Ubezpieczający decyduje jak inwestowane są środki, wybierając fundusze w zależności od poziomu ryzyka jaki jest dla niego akceptowalny. Ma on też prawo do zmiany alokacji składki oraz do przeniesienia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami.

 • Składki mogą być opłacane przez całe życie, przez 10, 20 lat, lub do wieku 60 lub 65 lat. Niezależnie od wyboru, ubezpieczenie trwa przez całe życie.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Ubezpieczenie na Całe Życie

Poczucie bezpieczeństwa, które daje polisa jest nieocenione. Pomyśl o przyszłości swojego dziecka i zapewnij mu kapitał w postaci Ubezpieczenia na Całe Życie. Jako, że ubezpieczasz osobę bardzo młodą, składki płacone przez Ciebie będą stosunkowo niskie, a oferowana dziecku ochrona – wysoka. Dzięki ubezpieczeniu, w dorosłym życiu, Twoje dziecko jako Ubezpieczony będzie mogło zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe na wypadek gdyby go zabrakło, gdyby śmiertelnie zachorowało lub gdyby utraciło sprawność. Co więcej, jeśli Twoje dziecko w którymś momencie będzie chciało rozszerzyć swoją ochronę, będzie miało taką możliwość, a przez cały czas na jego polisie gromadzone będą środki.

 

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy otrzymają zagwarantowane pieniądze z polisy.

 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmiertelnej choroby, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.

 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczony zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.

 • Składki można płacić przez całe życie, 10, 15, 20 lat lub do wieku 60, 65, 70 lat a ubezpieczenie trwa całe życie.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Całe Życie.

Ubezpieczenie Terminowe Dzieci

Umowa dodatkowa, dzięki której w przyszłości Twoje dzieci będą mogły zawrzeć umowę ubezpieczenia bez konieczności wykonywania badań medycznych i niezależnie od ich stanu zdrowia. Płacąc jedną składkę zapewniasz ochronę ubezpieczeniową wszystkim swoim dzieciom.

.......

 • Gwarantowana ochrona obejmuje wszystkie dzieci Ubezpieczonego, które w dniu zawarcia umowy nie będą miały ukończonych 18 lat. Ubezpieczenie dzieci trwa od momentu kiedy ukończą 6 miesiąc życia do momentu kiedy skończą 25 lat.

 • Składka jest stała przez cały okres jej opłacania, a jej wysokość nie zależy od liczby dzieci.

 • Świadczenie jest wypłacane osobno w odniesieniu do każdego dziecka. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla każdego z nich i wynosi 100% sumy ubezpieczenia rodzica.

 • Umowa nie ulega rozwiązaniu pomimo wypłaty przez Pramerica Życie TUiR SA świadczenia z tytułu ubezpieczenia każdego z dzieci lub pomimo ukończenia przez najmłodsze dziecko 25 lat. Umową mogą nadal zostać objęte przyszłe dzieci Ubezpieczonego.

 • Umowa pozostaje w mocy także w przypadku całkowitej wypłaty świadczenia z tytułu umowy podstawowej Ubezpieczonego. Ochrona dla dzieci trwa dalej.

 • Wypłata świadczenia w przypadku śmierci, całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmiertelnej choroby.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci.

Ubezpieczenie na wypadek Zachorowania Dziecka

W trosce o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa dzieci przygotowaliśmy nową umowę ubezpieczenia dodatkowego, które zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku takich zdarzeń jak poważne zachorowanie dziecka, operacja, a także pobyt w szpitalu. 

.......

 • Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres zachorowań - aż 32 choroby i 247 operacji.

 • Wysokość świadczenia może być bardzo wysoka i jest określana wspólnie z Agentem na podstawie analizy potrzeb już w momencie podpisywania umowy

 • Wypłata za pobyt w szpitalu przysługuje już od pierwszego dnia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.   
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zachorowania Dziecka