Czy wiesz, że co roku w Polsce diagnozuje się ok. 130 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, a ponad 100 tys. osób dotyka zawał serca?

Ciężkie zachorowania dotyczą coraz większej liczby osób. I choć coraz częściej choroby takie da się wyleczyć, często potrzebne są specjalistyczne zabiegi czy kosztowne leki. Ponadto w czasie leczenia praca zawodowa często staje się niemożliwa i dodatkowe środki tym bardziej są potrzebne.

Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie i nie chcesz być zależny finansowo od innych kiedy zachorujesz, umowa ubezpieczenia na życie wraz z pakietem umów dodatkowych chroniących Twoje zdrowie jest rozwiązaniem dla Ciebie.

 

Skontaktuj się z nami i wspólnie z Agentem zbudujcie najlepszy dla Ciebie, kompleksowy plan chroniący Twoje zdrowie.

 

Korzyści z zabezpieczenia zdrowia z Pramerica:

 

 

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenia z tej kategorii to umowy dodatkowe, które możesz dokupić do każdej umowy głównej.

Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania

Dzięki tej umowie dodatkowej, Ty oraz Twoje dzieci jesteście chronieni w przypadku najczęściej występujących poważnych chorób. W przypadku wystąpienia określonej poważnej choroby, będącej w zakresie ubezpieczenia, otrzymujesz kwotę nawet do 500 000 zł, którą możesz przeznaczyć np. na podjęcie specjalistycznego leczenia, opłacenie kosztownych leków, czy opieki. Pieniądze ze świadczenia mogą pomóc Ci w zniwelowaniu skutków zmniejszonych dochodów, które możesz odczuć w czasie choroby.

 

 • Ochrona w przypadku najczęściej występujących poważnych chorób takich jak np. zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz w przypadku wielu innych poważnych chorób. 

 • Ochrona również w przypadku poważnych operacji: operacje na naczyniach wieńcowych (by-pass), transplantacje głównych narządów, operacje zastawek serca oraz operacje wszczepienia protezy aortalnej.

 • Umowa nie ulega rozwiązaniu pomimo wypłaty przez Pramerica Życie TUiR SA świadczenia z tytułu jednego zdarzenia. Umowa pozostaje w mocy do momentu wypłaty 100% sumy ubezpieczenia.

 • Bardzo krótka lista wyłączeń odpowiedzialności. 

 • Wysokość sumy ubezpieczenia może być dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta i jest ustalana już w momencie podpisywania umowy.

 • W okresach 5-letnich składka jest stała.

 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki pieniądze są chronione przed negatywnymi skutkami inflacji.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Poważnego Zachorowania.

Ubezpieczenie na wypadek Pobytu w Szpitalu i Operacji wskutek Choroby lub Wypadku

Wybierając tę umowę dodatkową, otrzymasz świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz za każdą operację znajdującą się w zakresie ubezpieczenia. Kwota ze świadczenia zrekompensuje częściowo utratę dochodów, którą możesz odczuć pozostając w szpitalu lub wracając do zdrowia po operacji.

.......

 • Wypłata za pobyt w szpitalu przysługuje już od pierwszego dnia.

 • W katalogu operacji Pramerica znajduje się 246 operacji i za każdą z nich wypłata jest gwarantowana.

 • Suma ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu ustalana jest wspólnie z Agentem, na podstawie indywidualnych potrzeb każdego Klienta i może wynosić aż do 500 zł za dzień.

 • W okresach 5-letnich składka jest stała.

 • Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, San Marino, Monako, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej oraz Japonii.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Pobytu w Szpitalu i Operacji wskutek Choroby lub Wypadku.

Zwolnienie z Obowiązku Opłacania Składek z powodu długotrwałej niezdolności do pracy

Umowa dodatkowa dzięki której zachowasz ciągłość posiadanej ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składek, w okresie kiedy nie możesz pracować i Twoje dochody mogą być ograniczone. Dzięki temu ubezpieczeniu nie musisz się martwić, że nieszczęśliwe zdarzenie spowoduje, że nie będziesz mógł chronić swoich bliskich.

 

 • Pomimo tego, że Ubezpieczony nie może pracować przez dłużej niż 6 miesięcy, zachowuje ciągłość posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

 • W czasie niezdolności do pracy nie ma obowiązku opłacania składek za ubezpieczenie, a ochrona bliskich trwa dalej.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z powodu długotrwałej niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Umowa dodatkowa, która daje Ci pewność, że jeśli w wyniku wypadku doznasz złamania, skręcenia, poparzenia lub innego urazu, w zależności od rodzaju i zakresu urazu, otrzymasz świadczenie w wysokości nawet do 100% sumy ubezpieczenia.
 

 • Katalog uszczerbków na zdrowiu Pramerica obejmuje 200 różnych uszczerbków, w tym odmrożenia, co jest unikalne na rynku.

 • Suma ubezpieczenia określana jest wspólnie z Agentem, na podstawie indywidualnych potrzeb każdego Klienta, a w zależności od urazu można otrzymać świadczenie w wysokości nawet do 100% Sumy Ubezpieczenia.

 • W okresach 5-letnich składka jest stała.

 • Obejmujemy ochroną również osoby uprawiające sporty ekstremalne, np. wspinaczkę, skoki do wody, spadochroniarstwo, nurkowanie i wiele innych, co jest unikalne na rynku. Gwarantujemy ochronę nawet bardzo aktywnym osobom.

 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. 
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zachorowania Dziecka

W trosce o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa dzieci przygotowaliśmy nową umowę ubezpieczenia dodatkowego, które zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku takich zdarzeń jak poważne zachorowanie dziecka, operacja, a także pobyt w szpitalu. 

.......

 • Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres zachorowań - aż 32 choroby i 247 operacji.

 • Wysokość świadczenia może być bardzo wysoka i jest określana wspólnie z Agentem na podstawie analizy potrzeb już w momencie podpisywania umowy

 • Wypłata za pobyt w szpitalu przysługuje już od pierwszego dnia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.   
Zachęcamy też do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zachorowania Dziecka