Napisz do nas

Skorzystaj z przygotowanego przez nas formularza kontaktowego, aby zadać nam pytanie lub podzielić się swoją opinią.

Wyślij wiadomośćZnajdź swój oddział

Sprawdź, który z naszych oddziałów znajduje się najbliżej Ciebie.

Lista oddziałówZadzwoń do nas

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 - 17.00.

800 33 55 33
22 329 30 99 

Regulamin składania zleceń i dyspozycji przez telefon

....  .

        Polityka rozpatrywania skarg i reklamacji

          Polityka rozpatrywania skarg i reklamacji

....  .   W przypadku sporu sprawa może zostać skierowana do pozasądowego postępowania prowadzonego przez Rzecznika Finansowego 

....  .   (adres strony internetowej: http://www.rf.gov.pl ) lub na drogę sądową. 

Siedziba firmy

Pramerica Życie TUiR SA
al. Jana Pawla II 17,
00-854 Warszawa

tel: (+48 22) 329 30 00
fax: (+48 22) 329 30 10

Kontakt dla mediów

Małgorzata Morańska
malgorzata.moranska@pramerica.pl


 Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna,

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.