Pramerica otrzymała tytuł "Etycznej Firmy"

Pramerica Życie została po raz kolejny wyróżniona tytułem Etyczna Firma Roku w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu.W konkursie Etyczna Firma wyróżnione zostały przedsiębiorstwa prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na wartościach, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych firm w Polsce. Konkurs był wieloetapowy, a jego część stanowił złożony wywiad z przedstawicielami spółki. Więcej na www.etycznafirma.pb.pl.                                                                                              

PFI ponownie jedną z najbardziej podziwianych firm na świecie

Prudential Financial, Inc. po raz kolejny uzyskał tytuł Etycznej Firmy w rankingu instytutu Ethisphere, a także ponownie znalazł się na szczycie listy najbardziej podziwianych firm w Fortune Magazine. Doskonała kondycja firmy znajduje również odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki zaprezentowanych w rocznym sprawozdaniu.
Drugi rok z rzędu firma Prudential okazała się najbardziej cenioną firmą na świecie w swojej kategorii.Firma zajęła pierwsze miejsce w rankingu „Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne” magazynu FORTUNE® na rok 2017 World's Most Admired Companies®. Lista, opublikowana 16 lutego, obejmuje firmy cieszące się największym poważaniem ogólnie oraz w poszczególnych branżach.


                                                                                         

Aneta Podyma i Helena Gosk w raporcie „Kobiety w finansach”

Aneta Podyma, Prezes Zarządu Pramerica Życie TUiR SA oraz Helena Gosk, Wiceprezes Zarządu znalazły się na liście 200 najbardziej wpływowych kobiet w polskim sektorze finansowym. Raport „Kobiety w finansach” ma skłonić do refleksji nad przełamaniem stereotypowego myślenia, iż specjalistami w sektorze finansowym mogą być wyłącznie mężczyźni (źródło: www.ingos.pl). Patronatami honorowymi raportu są: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 

Pełna treść raportu znajduje się na stronie www.ingos.pl.

Pramerica uhonorowana tytułem „Etyczna Firma”

W marcu 2015 roku Pramerica Życie TUiR SA została wyróżniona tytułem „Etyczna Firma” za prowadzenie działalności z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych na polskim rynku w latach 2013 i 2014. Nagrodę przyznano w ramach pierwszej edycji konkursu „Etyczna Firma”, który zorganizowano z inicjatywy Pulsu Biznesu, PKN ORLEN oraz GE i w którym wzięło udział 59 firm z różnych branż. Celem inicjatywy jest propagowanie potrzeby wzmacniania zasad etycznego biznesu wśród polskich podmiotów gospodarczych, a także kształtowanie standardów kultury organizacyjnej. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.etycznafirma.pb.pl.

Najlepszy Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010 i 2012


Pramerica Życie TUiR SA wyróżniona została tytułem Najlepszego Pracodawcy Roku za lata 2005, 2006, 2009, 2010 i 2012. W ciągu ostatnich siedmiu lat w badaniu "Najlepsi Pracodawcy" wzięło udział ponad 400 000 pracowników z kilkuset organizacji. Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie porównania ocen wszystkich firm biorących udział w badaniu. Pramerica uzyskała bardzo wysokie oceny m.in. w pytaniach dotyczących: perspektyw rozwoju, postrzegania firmy na rynku, jakości oferowanych usług oraz warunków pracy. Więcej o przyznanym nam wyróżnieniu przeczytasz na stronie AON: www.najlepsipracodawcy.pl.

Nagroda Fair Play

Brokerzy ubezpieczeniowi już trzykrotnie docenili współpracę z Pramerica Życie TUiR SA w obszarze ubezpieczeń grupowych. Podczas XVI, XVII oraz XVIII Kongresu Brokerów, wyróżnieni zostaliśmy tytułem „Fair Play” zdobywając odpowiednio trzecie
(w 2013 r.), drugie (w 2014 r.) i czwarte (w 2015 r.) miejsce w kategorii towarzystw życiowych. Tytuł "Fair Play" przyznawany jest od 2000 roku na podstawie badania przeprowadzonego w grupie brokerów ubezpieczeniowych. Oceniane są takie kryteria jak m.in.: oferta, serwis sprzedażowy, wypłata świadczeń. Więcej o nagrodzie przeczytasz na stronie Stowarzyszenia Polskich Brokerów: www.polbrokers.pl.

Pozytywne opinie naszych Klientów

Największą nagrodą dla Pramerica jest zadowolenie Klientów ze współpracy z nami. Na przełomie września i października 2014 roku wysłaliśmy do grupy ponad 25 tys. Klientów mailową ankietę satysfakcji. Ponad połowa respondentów (52%) zadeklarowała, że jest bardzo zadowolonych z usług oraz produktów Pramerica, a także że bardzo chętnie rekomenduje nas swoim najbliższym i znajomym. Cieszymy się z tak dużego odsetka Klientów, określanych wg metodologii NPS jako Promotorzy. Jest to największe wyróżnienie, jakie mogliśmy otrzymać.

PFI jedną z najbardziej podziwianych firm na świecie

Pramerica należy do grupy kapitałowej PFI, której starania zmierzające w kierunku najlepszej obsługi oraz nieustanna troska o Klientów i ich rodziny zostały dostrzeżone przez prestiżowy magazyn FORTUNE®, który w 2016 roku umieścił PFI na pierwszym miejscu wśród sześciu „Najbardziej podziwianych firm na świecie” magazynu FORTUNE® w kategorii „Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne” (1 marca 2016 r.). FORTUNE® oceniał firmy według kryteriów takich jak: reputacja, obejmująca również innowacyjność, zarządzanie ludźmi, wykorzystanie aktywów, odpowiedzialność społeczna, jakość zarządzania, kondycja finansowa, inwestycje długoterminowe, jakość produktów/usług oraz globalna konkurencyjność. Więcej o nagrodzie przeczytasz na stronach internetowych: PFI oraz Fortune.


Prudential Financial, Inc. (PFI), spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.