Pozostało 1500 znaków.Informujemy, iż wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, podanych danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przesłanie odpowiedzi na podany adres e-mail lub udzielenie jej telefonicznie na podany numer telefonu.

Informujemy, iż administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Pramerica Życie TUiR SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa oraz że ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, w tym ich poprawiania, jak również o dobrowolności ich podania. Jednocześnie informujemy, iż Pramerica Życie TUiR SA będzie przetwarzała podane przez Pana/Panią dane osobowe w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na przesłane przez Pana/Panią pytanie.
Wpisz tekst z poniższego obrazka. Jeśli nie możesz go odczytać, wybierz przycisk "Nowa podpowiedź" lub "Odtwórz podpowiedź dźwiękową".Wyślij